..
“Genç yaşınızda aklınıza takılan, kendi kendinize cevap aradığınız özgün soruyu ya da soruları nedenleriyle birlikte yazınız.”


Yazar Rumuzu: smlçtk2185
Eser Sıra Numarası: 180206eser03                                            DİNİ KULLANARAK CİNAYET İŞLEMEK

            Kâinatın yaratılış sebeplerinden biri de insanın bir arayışa sürüklenmesidir. Bu arayış da meraktan ibarettir. Bundan dolayıdır ki her insan yaşamı boyunca birçok sorun veya sorularla karşı karşıya gelmiştir. İnsanı bu tür sorulara iten şüphesiz düşünme yetisidir.  Oysaki her insan aynı şekilde düşünmez; ancak benzer sorularla yüzleşme ihtimali vardır. Kimi aklına peleseng olan, yanıtını bulurken kimiyse bir girdabın içine girip inadıyla var olan, sorunları gün yüzüne çıkarma çabasıyla yetinir ve ne yazık ki cevapsız kalır. Ben de böyle bir girdabın içindeyim. " Din Adı Altında Neden Cinayet İşlenir? " sorgulamasıyla İslam’a karşı olanlara kayıtsız kalmak istemedim. Nitekim çeşitli sorgulamalarla ön ayak olma çabasındayım.

Din, toplumun nizamı için var olan bir olgudur. Ancak bunu fırsat bilenler, kurnazlık yapıp oyunlarına alet ederler. Ben de onlara başkaldırıp çeşitli araştırmalarımla bunlara değineceğim.

            Birinci Misal : " Abbeville,Fransa'da genç bir çocuk, dine saygısızlıkla suçlandı. Meryem Ana'yla ilgili dalga geçtiği şarkılar söylemesi, din adamları geçerken şapka çıkarmaması ve kiliseyi eleştirmesi ölümüne sebep oldu. "
İkinci Misal: " 1980'lerde İran'da Şii din adamları İslam'ı kabul etmeyen Bahailer ‘in ölüm fermanını yazdı. İçlerinde kadın ve çocukların da bulunduğu 200 kadar Bahaili'nin bir kısmı asıldı. Bir kısmı da kurşuna dizildi. 40 bin kadarı ise İran'dan kaçmak zorunda kaldı. "
Üçüncü Misal: " 1096'da 1.Haçlı Seferi'nin başlarında binlerce Hristiyan, kutsal topraklara ulaşıp Müslümanları öldürmek için Haçlı Ordusu'na katıldı.
Almanya'da ise bazi haçlı askerleri Tanrı tarafından kutsanmış olduğuna inandıkları bir kazı takip ettiler. Kaz, bu askerleri Musevi mahallelerine götürdü. Sayısız Musevi'nin evi yakıldı. Hemen hepsi öldürüldü. "

Dördüncü Misal: " 1990'lı yılların sonlarına doğru Türkiye'de gerçekleşen bir olay: Vücudundaki dövmede Allah(c.c.) yazan bir şahıs, Allah(c.c.)'a hakaret ettiği gerekçesiyle, kendini milliyetçi olarak gösteren biri tarafından katledildi. "
Beşinci Misal: " Erzincanlı Müslüm Koca, 92 günlük oğlu Mirzap'ı diri diri keserek Allah(c.c.)'a kurban etmişti. Kurban etme gerekçesiyle uğradığı iftiradan kurtulması halinde ilk doğacak oğlunu kurban etmek. Nitekim bunu gerçekleştirdi. "
Dini kullanıp cinayet işlemek sağlıklı kişilerin yaptığı bir olay değildir. Bahsini ettiğim olaylar da gerçeğin kendisidir. Bu insanlar neden dini kullanıyor? Neden din kullanılıp cinayetler gerçekleştiriliyor? Bu durum İslam’da var olan bir şey değildir. Aksine İslam’a yükleniyor. Ama neden sürekli İslam’da terör var? İslam terör dinidir söylemeye yelteniyor Batı? Görüldüğü gibi yüzyıllardan bu yana diğer dinlerde de bu tür vakalar gerçekleşmiş. Hani din toplumun refahı ve düzeni için vardı. Neden din kullanılıyor?

İslam, barış dinidir. Ne yazık ki Batı, bunu anlamamakta diretiyor. İslam’da cinayet, en büyük günahlardan birisidir. Ancak Batı bunu aleyhte kullanıyor. Kendini bilmezler yüzünden yapılan bir vaka bütün insanlara yahut dinlere mal edilmemelidir. Tıpkı diğer dinlerde olduğu gibi. Oysaki hırsızlığın, cinayetlerin en fazla yaşandığı yer Amerika'dır. Oysa Dünya, İslam’a özgü kılıyor. Dört kutsal kitapta da öldürmenin büyük hata olduğu anlatılır. Bahsettiğim örneğin birinde oğlunu kurban eden babanın yaptığı düpedüz yanlıştır. Hz. İbrahim (a.s.) oğlunu kurban etmek istemiştir. Ancak Allah (c.c.) buna engel olmasına rağmen insanlar nasıl olur da dar düşünür?

     Sonuç itibariyle yapılan olay dinlere saygısızlıktır. Bu tür olaylar, insanları ateizme sürükleyebilir. Gerek İslam'da gerek Hristiyanlıkta gerekse Musevilikte yaşanılan bu olaylar, insanların imanını zedeleyebilir. Demem o ki İslam'da ya da diğer dinlerde kabul görmeyen cinayet, neden insanlar tarafından dinlere mahsusmuş gibi dayatılıyor? Evet, "Her canlı ölümü tadacaktır. "- amenna-. Ancak bırakın ölümün cilvesiyle oynamayı, hak yerini bulsun. Keza bütün bunlar imtihandır. Lakin imtihan deyip geçiştirilirse sonumuz vahim olur. Dini kullanarak cinayetler işlemek, insanların bir dine olan inancını zedelemez mi?