..
“Genç yaşınızda aklınıza takılan, kendi kendinize cevap aradığınız özgün soruyu ya da soruları nedenleriyle birlikte yazınız.”


Yazar Rumuzu: namso2299
Eser Sıra Numarası: 180217eser04

                                                KENDİM İÇİN Mİ YAŞARIM?


     Özgürlük, ’’Her türlü dış etkiden bağımsız olarak insanın kendi iradesine, kendi düşüncesine karar vermesi durumu.‘’ diye tanımlanıyor. Hangi kitabı okuyacağıma, hangi okula gideceğime, hangi arkadaşı seveceğime kendi başımıza karar veriyoruz.  İşteinsana, yaşamı boyunca kendi yolunu çizebilmesi için irade sunulur. Peki insan iradesindegeçmişne kadar etkilidir? Seçimlerini geçmişten yararlanarak yaptığında özgürlüğünü kaybedebilir veya kazanabilir mi?

Her yıl aynı aylarda üreyen, aynı aylarda göçen bir hayvan düşün. Sen bu hayvana seçimlerinde ve yapmak istediklerinde özgür diyemezsin. Çünkü o hayvan yapması gerekenler ile kodlanmış bir şekilde yaratılmıştır, yaşamıştır, ölmüştür. Şimdi ise insanı düşün! İstediği zaman üreyebilen, istediğini yiyebilen yani iradesiyle istediği her şeyi yapabilen bir insanı.Buinsanın iradeye sahip olarak yaratılması, hayvanların ne zaman göçeceğinin belirlenerek kısıtlanmasından farklı mıdır? Seçim yaptığında veya seçim yaptırıldığındaönüne çıkacak olansonuçlar sana yeni seçimler sunacak. Ailen evlat sahibi olmaya karar verdi, sen dünyaya geldin ve sen de kendine göre seçimler yapmaya başladın. Buna göre ailenin seçimi sayesinde seçim yapıyor sayılmaz mısın? Geçmişteki insanların yaptığı seçimlere baktığımızdatüm insanlığın kaderinin değiştiğini görüyoruz.Bu seçimler insanın yararına mı yoksa zararına mı bilemeyiz. Mesela; günümüzde köleliğin insanhaklarına aykırı bir uygulama olduğunu biliyoruz fakat geçmiş yıllarda yaygın olan bu uygulama toplum tarafından kabul görülüyordu. ABD’de yaygın olan zamanlarda bu uygulamayı Abraham Lincoln insanlık yararına kaldırmak isterken zararı dokunduğunu fark etmemişti. Çünkü Lincoln toplum tarafından kabul görmeyen kendi düşüncesini yasalara ekleyince siyahi insanlar özgürlüklerine kavuşmuş olsalar bile yüzyıllarca siyah oldukları için ezildiler ve toplum gerisinde bırakıldılar. Yapılan seçim her ne kadar iyi niyetli olsa da gelecek nesilleri olumsuz etkiledi. Fransız Devrimi zamanında kadın aydın Olympe de Gouges, insan özgürlüğünün, eşitliğinin dile geldiği zamanlarda kadın haklarından bahsederek, kadınların gerektiği gibi haklar kazanmasını söyledikten sonra öldürüldü.  Olympe de Gouges kendisinin ve diğer kadınların hakları için düşüncelerini söylemeyi seçmişti ve kendisinden başka kimseye zararı dokunmadı ve gelecek için canını hediye etmişti, belki canını verdi ama geleceğe faydası dokunmuştu.

     Geçmiş sayesinde gelecek vardır. Tarihte gerek yanlış gerek doğru birçok ideolojiden ve düşünceden birçok olay gerçekleşti, bunlardan ders alınarak gelecek için adımlar atıldı, atılmaya da devam ediyor.Geçmişe bakarak geleceğe yönelik planlar yapmak zorundayız bu da bizi seçimlerimizde bağımlı yapıyor. İnsanın geçmişe ve yaradılışına uygun iradesiyle kararlar veriyorsak ve kararlarımızda torunlarımızı etkiliyorsak, yaşamımız boyunca sadece kendimiz için yaşamamız ne kadar doğru?