..
“Genç yaşınızda aklınıza takılan, kendi kendinize cevap aradığınız özgün soruyu ya da soruları nedenleriyle birlikte yazınız.”


Yazar Rumuzu: liseli2185
Eser Sıra Numarası: 180206eser02                    AKLIMDA DELİ SORULAR ACABA DÜNYA KURTULACAK MI ?

            Hep düşünürüm insanlar neden ezilir ve cevaplarım. Çünkü büyük güçler hem kendi aralarındaki rekabetler için hem de küçük güçlerin gelişmemesi için oyunlar kurarlar, bu oyunlar sonucu bazı coğrafyalarda sorunlar çıkar. Mesela; petrol sektörüne atılmak istiyen bir silah tüccarı petrol olan bölgedeki etnik bir grupla anlaşır, o gruba bazı yerlerdeki petrolü ele geçirmesi ve kendisine ucuza satması karşılığında silahı bu gruba daha ucuza satacağını söyler. Bunun sonucunda bölge karışır.

            "Neden devletler yerine halk buna çözüm bulmuyor?" derim hep. Çünkü düşünürüm; devletler de kendi çıkarları için bu sorunu çözerken bir oyun oynar ve bu böyle devam eder derim. Bu coğrafyalardaki devletler neden halklarının refah ve eğitim düzeyini toplumsal adalete uygun bir biçimde, bir kısmı zengin bir kısmı fakir bırakmadan geliştirerek, güçlü bir sanayi kurarak topraklarının işgal edilmesine engel olmuyor, işgal edilmiş bir devletin halkı neden kaçıyor da vatanı ve devleti için savaşmıyor, neden devlet bunu halka aşılamıyor. Halk "Devlet savaşsın zulme uğramayalım, savaş bitince geliriz" diyor. Savaşın bitmesi için asıl gücün kendileri olduğunu unutarak kaçıyor ve bu sorunlara sesiz kalıyor. Bir Suriye, bir Irak neden bir ABD gücüne ulaşamıyor? ABD gibi güçlerin çıkardığı engelleri, halkıyla birleşerek bir beyin ve sanayi gücüyle yenmiyor ve bu beyin ile sanayi gücü için bir seyler yapmıyor da bu çıkarları engelleyememe sonucu sürekli eziliyor derim hep kendime.
              
Mesela bir devlet halkı okumaya teşvik ederek birçok üniversite açar. Bunu diploması alanında siyaset yaparak birçok üniversite açtık, halkın eğitim düzeyini artırdık diyor. Birçok üniversite açmaları sonucu belli bir düzeyi olmayan insanlar bölüm kazanıp hayaller kuruyor ve mezun olduktan sonra ihtiyaçtan çok yetiştirme olduğu için atanamıyor, psikolojik sorunlar yaşıyor ama siyasetin bir parçası olmaktan kurtulamıyor ve bu mahcup düşüşünü kimseye ifade edemiyor. Neden bu böyledir derim hep. Neden siyasi çıkarlar ve siyasette kullanılacak faaliyetler için halkın yaşam düzenini bozacak şeyler yapılıyor derim. Neden halk geliri az olan mesleklerin düzeyini geliştirerek toplumsal adaleti ve yaşam standartlarını belli bir düzeye yükselterek yabancı devletlerde herkesin kullanabildiği malları, mesela teknolojik ürünleri zengin standartı olmayacağı bir düzeye getirmeye çalışmıyor? Neden toplum belli bir düzeye yükselerek ve gelişerek, geliri arttırmadan gideri azaltarak veya gelirleri az miktardan belli bir düzeye çıkararak bütün ürünlere erişimi vatandaşlık hakkı yapmıyor? Neden devlet gelir elde etmek için halkın alabileceği ürünü zengin standartı bir ürüne dönüştürüyor?
              
Bir konu da aklıma takılır hep. Neden insan ırkı veya dini sebebiyle dışlanır ve dışlanmaya mahkûmdur? Neden halk belli bir grubun hatta siyasi entrikalar için ortaya çıkarılmış bir grubun yaptıklarını bu grupla aynı dine veya ırka sahip insanlara yüklüyor, neden insanlar kendi iradeleri ile verdiği kararlar yerine mensup olduğu din ya da ırkın siyası entrikalar için kullanılan kısmının yaptıklarıyla yargılıyor? Neden halk bunun yanlış olduğunu kavrayacak düzeye ulaşamıyor?
             
Neden çıkarlara göre kural koyuyoruz, neden kurallara uygun çıkarlar bularak yoksa yaratarak başka toplumların yaşama ve insanı haklarını engellemeden, mutluluklarını ellerinden almadan gerçekleştirebileceğimiz çıkarlar seçerek, kimseyi engellemeden mutluluğumuzu artırmıyoruz?
             
Neden gizli veya açık bir şekilde çıkarları bir olan ve bu çıkarlar için milletleri yok eden güçler birleşirken eğitilmek, yaşamak, başka insanların kullandığı gibi teknolojiyi kullanarak, zorlanmadan, evinden yurdundan atılmadan, işgal edilmeden topraklarında zengin ve standartları güzel bir şekilde yaşamak isteyen insanlar, sırf bir dine inandıkları için ve bazı güçlerin çıkarlarını yaşama haklarını kullanarak engelledikleri için eziyete maruz kalarak gelişmesi engellenerek fakir bırakılan evleri yakılarak yurtları ellerinden alınan milletler birleşerek ve kendi siyasi grupları olan bir birleşmiş milletler kurarak buradaki devletler eğitim ve toplumsal düzeyde gelişerek kendi teknolojilerini ve aletlerini üreterek birbirlerinden alışveriş yapıp zenginleşerek beyinlerini kullanarak gelişmelerine engel olan güçleri neden yıkmazlar, diye düşünüp üzülürüm hep.
             
Neden kimse bunun için bir şeyler yapmıyor diye düşünürüm. Şimdiki nesil neden düşünmez derim. Geçmiş nesil, ondan da önceki nesil aynı şekilde yok edildi ve yaşam standartları altında bir koşulda yaşadı ve bizlere de aynı şey yapılmaya çalışılıyor. Bu gidişle gelecek nesle de yapılacak ve bu düzene karşı bir şeyler yapmasalar dahi yok edileceklerini yaparlarsa en azından gelecek nesle bir mücadele bırakmış olacağız diyerek neden bir mücadele başlatmazlar da yok olmaya göz yumarlar diye üzülürüm. Bence bu düzen bir neslin kendini düşünmeden geçmiş nesilden ders alarak, gelecek nesillere örnek olarak bir mücadele vermeli eğitim alanında, toplumsal düzeyi ve düzeni sağlamada dış güçlere ve devletlere bağlı olmadan, bir şeyler üreterek, bir mücadele vererek, beyinlerini kullanarak kendileri gibi yok edilmek istenen topluluklarla siyasi grup kurarak ve bu gruba bağlı devletler hem üretip satarak hem bu gruba bağlı devletlerce üretileni satın alarak yok olmaktan kurtulabileceklerini düşünmezler. Peki düşünenler neden bir şeyler yapmaz derim hep.

            Bu mücadele için neler yapılmalıdır anlattım fakat ben yapılacaklar ne gibi sonuçlar doğurur diye de düşünürüm. Biraz önce de dediğim gibi aynı düşünen, yok olmak istemeyen insanlık haklarını yaşamak ve kullanmak isteyen toplumlar birleşir ve haklarını kullanmalarına engel olan güçleri yener. Bu ağır yükü bir neslin geçmişte de şimdi de aynısı oldu, gelecekte de olacak diyerek gelecek nesle örnek olmak ve gelecek nesli kurtarmak için yüklenir. Aynı zamanda bence bu şekilde dünyadaki toplululuklar bir kesmin zengin bir kesmin fakir kalacağı bir şekilde yaşamak yerine toplumsal düzeyleri eşit ve adaletli bir şekilde yaşayabilir.