..
“Genç yaşınızda aklınıza takılan, kendi kendinize cevap aradığınız özgün soruyu ya da soruları nedenleriyle birlikte yazınız.”


Yazar Rumuzu: eylül1313
Eser Sıra Numarası: 171113eser01                                                       GENÇLİĞİN SORUNLARI

     Gençlerin sorunları toplumun sorunlarından bağımsız değildir.Sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi sorunlar gençlerin tutum , davranış ve beklentilerini etkilemektedir.

Gençliğimizin değişmeyen sorunlarından biri de kuşak çatışmasıdır. Toplumdaki hareketliliğe , gelir dağılımındaki dengesizliklere ve hızlı toplumsal değişmeye bağlı olarak, gençlerle yaşlı kuşaklar arasındaki kültürel farklar artmaktadır.Eğitim ve kitle iletişim araçları gençlerin değerler sisteminin daha hızlı değişmesine neden olmaktadır.Özellikle gençlerle yaşlı kuşaklar arasındaki kültürel çatışmanın nedenlerinden biri de değerler sistemindeki farklılaşmadır.

Baskıcı aile yapısı ve otoriter toplumsal yapı ile yeni değerlere yönelen gençler arasında ortaya çıkan çatışmalar, gençlerin kendilerini özgürce ifadelerini kısıtlamakta ve yabancılaşmalarına neden olmaktadır.Öte yandan toplumsal çelişkilerden , siyasal ve kültürel yozlaşmadan en çok etkilenen toplum kesimi de gençliktir.

Günümüz gençliği bireyselleşme ve yabancılaşma süreçleri sonucunda kimlik arayışı içinde olan bir gençlik niteliği göstermektedir. Gençler bireyselleşme yolunda ilerledikleri için toplumcu olma niteliğini yitirmişlerdir. Bu olumsuz sonucun ortaya çıkmasında günümüzdeki yaşam koşulları ve dünyanın gelmiş olduğu noktanın etkisi çok fazladır. Gençlerin büyük bir çoğunluğu zamanını sanal ortamlarda harcamakta ve gerçek yaşamdan uzaklaşarak bir yabancılaşma sürecine girmektedirler. Bu sorunun önüne geçebilmek için gençleri sanal ortamdan çekip alabilecek ve daha sosyal olmalarını sağlayacak aktiviteler yapılmalı ve gençlere yönelik belirli politikalar belirlenmelidir.

    Gençlerin öteki önemli sorunlarından biri de işsizlik sorunudur.Yatırımların yetersizliği ve nüfusun hızla artması nedeniyle gençlerin önemli bir kısmı iş bulamamaktadır.Diplomalı işsizlerin oranı her geçen gün artmaktadır.Bu durum özellikle okuyan gençleri tedirgin etmektedir.Eğitimde mesleki yönlendirmenin yetersizliği de işsizliğin başka bir nedenidir.
Sağlıklı toplumsal ilişkilerin geliştirilmesinde karşımıza çıkan sorunlardan biri de gençliğin yetiştirilmesi, gençliğin güç ve enerjisinin çağdaş değerler doğrultusunda yönlendirilmesi sorunudur.Zaten Atatürk’ün , Cumhuriyet ve devrimlerin koruyuculuğunu Türk gençliğine bırakması da onun gençliğe verdiği önemi açıkça vurgulamaktadır.Çünkü her zaman ve her toplumda gençlik toplumun geleceğidir.